Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Závod 2 Pardubice
Cihelna 135, 530 09  Pardubice
Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu, tel. 466 868 200
Vodní tok Mratínský potok
Čísla hydrologických pořadí:  1-05-04-024
 1-05-04-028
ID toku: 10100496

 

Vodní tok  Líbeznický potok
Číslo hydrologického pořadí:  1-05-04-026
 1-05-04-025
 1-05-04-027
ID toku: 10185636