POVODŇOVÝ PLÁN obce Mratín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/19134; ze dne 10. 05. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí
Č. j.: neuvedeno; ze dne 15. 06. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 07. 2017
offline verze 18. 07. 2017
digitalizovaná verze 18. 07. 2017
databáze POVIS 18. 07. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i