Příslušné související povodňové komise

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Kostelecká 131
250 63 Mratín
Tel: +420 326 981 973
E-mail: obec@mratin.cz
Masarykovo nám. 1/6
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: +420 326 909 124
E-mail: sekret1@mesto.brandysnl.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: +420 257 280 156, +420 950 870 444
Fax: +420 257 280 313, +420 950 870 150
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
+420 267 121 111

Fax: +420 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi. Blíže viz kap. Povodňové komise

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.