Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, splachy z extravilánu i nefunkční dešťovou kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Mratín je při povodni ohrožováno 24 budov, které trvale obývá zhruba 50 obyvatel»

Ohrožené objekty na území obce Mratín.

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území Mratínského potoka se na území obce nachází ČOV, sklady v bývalém zemědělském areálu, skládka sutě a jiného pevného materiálu nad Mratínským rybníkem a firma Fytoz Czech, s.r.o.. Tyto objekty by mohly být při povodni zdrojem ohrožení, (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Ohrožující objekty na území obce Mratín

Objekt ř.km Vodní tok  Provozovatel
 ČOV  4,100  Mratínský potok  Obec Mratín
 Kostelecká 131, 25063 Mratín
 Fytoz Czech, s.r.o.  3,550  Mratínský potok  Fytoz Czech, s.r.o.
 U Cukrovaru 198, 250 63 Mratín
 skládka sutě a jiného pevného materiálu  4,620  Mratínský potok  PRAGIS a.s.
 Budovatelská 286/4, Satalice, 19015 Praha 9
 sklady v bývalém zemědělském areálu  0,550  Líbeznický potok  Hrádek Petr
 č. p. 570, 33845 Strašice

 

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Mratín.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Mratín u předsedy povodňové komise obce.