Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Kostelecká 131
250 63 Mratín
Tel.: +420 326 981 973
E-mail: obec@mratin.cz
Masarykovo nám. 1/6
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: +420 326 909 124
E-mail: sekret1@mesto.brandysnl.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: +420 257 280 396
E-mail: kerka@kr-s.cz