Charakteristika zájmového území

Obec Mratín se nachází v ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, okrese Praha - východ, kraji Středočeském, asi 15 km severovýchodně od Prahy a 8 km západně od města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. V obci žije 1 321 obyvatel (k 1.1.2016).

Obcí protéká Mratínský potok. Jeho přítok - Líbeznický potok se do Mratínského potoka vlévá nad obcí Mratín.

Mratínský potok je levostranným přítokem Labe. Pramení ve výšce 255 m n. m. na okraji pražských Ďáblic. Protéká částí severní Prahy, obcemi Veleň, Sluhy, Mratín a městem Kostelec nad Labem. V Kostelci nad Labem ústí zleva do Labe na jeho ř.km 854,8 (resp. jeho bočního ramene - Mlýnského potoka) v nadmořské výšce přibližně 165 m n. m. Plocha jeho povodí pod soutokem s Líbeznickým potokem je 53,945 km2, délka toku 15,3 km, dlouhodobý průměrný průtok činí 0,11 m3.s-1.

Líbeznický potok je levostranným přítokem Mratínského potoka. Pramení ve výšce 247 m n. m. v obci Bořanovice. Protéká obcemi Líbeznice a Měšice a nad obcí Mratín se vlévá zleva do Mratínského potoka pod hrází Mratínského rybníka. Délka toku je 7,4 km, plocha povodí činí 19,62 km2.

 

Správní obvod obce Mratín

Katastrální území obce Mratín

 

Geomorfologická charakteristika

Správní obvod obce Mratín se řadí do celku Středolabská tabule, podcelků Mělnická kotlina (okrsek Staroboleslavská kotlina) a Českobrodská tabule (okrsky Kojetická pahorkatina a Čakovická tabule). Severovýchodní část území obce má charakter nížiny středního Polabí. Směrem na jihozápad nastupuje mírně zvlněná pohorkatina.

 

Klimatologická charakteristika

Mírně teplá klimatická oblast T9 je charakterizována teplým jarem a podzimem a suchou teplou zimou, srážkově je celá oblast spíše podprůměrná.

Charakteristika podoblasti T9

Charakteristika
T9
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50