Hladinoměry - Mikulov

Drnholec (Výhon)

Hlásný profil kategorie C s automatizovaným přenosem měření je umístěn v betonovém opevnění RPN - retenční přečerpávací nádrž. Provozovatelem stanice je městys Drnholec. 

Hevlín (Dyje)

Hlásný profil kategorie A leží na Dyji v jejím ř. km 81,55. Nachází se mimo intravilán obce Hevlín, cca 20 m nad mostem na levém břehu. Je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Hevlín-pole (Dyje)

Automatický hladinoměr kategorie C je umístěn v inundaci řeky Dyje, na jejím levém břehu, ve vzdálenosti asi 1800 m od jejího koryta. Hladinoměr slouží ke včasnému varování obyvatel obce Hevlín při rozlití řeky Dyje do nivy nad obcí. Provozovatelem je obec Hevlín.

Hrušovany nad Jevišovkou (Jevišovka)

Hlásný profil kategorie A se nachází na Jevišovce v jejím ř. km 4,9. Leží mimo obec jižně od intravilánu na levém břehu pod spodním mostkem. Správcem je Povodí Moravy, s. p.

Jevišovka (Jevišovka)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C se nachází na silničním mostu přes Jevišovku v obci Jevišovka. Provozovatelem je obec Jevišovka.

Milovice - pod rybníkem (Milovický p.)

Hlásný profil kategorie C se ve formě barevných značek nachází na betonové stěně propustku pod silnicí u hřiště v lokalitě Zelničky. Provozovatelem stanice je obec Milovice.

Podhradí nad Dyjí (Dyje)

Hladinoměrné čidlo ktegorie A se nachází asi 200 m pod jezem ve východní části území obce Podhradí nad Dyjí. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Trávní Dvůr (Dyje)

Hlásný profil kategorie A leží na Dyji v jejím ř. km 74,8. Nachází se mimo intravilán obce, 300 m pod mostem do hraničního pásu na levém břehu. Je ve správě ČHMÚ Brno.

VD Nové Mlýny (Dyje)

Hlásný profil kat. A se nachází mezi tělesem hráze a mostem na levém břehu Dyje v ř. km 42,24. Dosažení jednotlivých SPA se řídí dle hodnoty průtoků. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Moravy, s. p.

Vranov - Hamry (Dyje)

Hlásný profil kat. A se nachází v jihovýchodní části městyse Vranov nad Dyjí na levém břehu asi 200 m za mostem ulice Přední Hamry. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Vranov - VD Znojmo. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Výrovice (Jevišovka)

Hlásný profil kategorie A se nachází pod vodní nádrží Výrovice na levém břehu. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Znojmo (Dyje)

Hlásný profil kat. A se nachází na levém břehu Dyje za objektem č. p. 600 před mostem ulice Koželužská asi 200 m pod VD Znojmo. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: VD Znojmo - Hevlín. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.