Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Mikulov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 142, 691 29 Dolní Věstonice
Jindřich Grufík, DiS. - vedoucí provozu
Tel.: 519 517 686
E-mail: provozvestonice@pmo.cz

Úsekový technik SO ORP Mikulov:
Jaromír Grůza
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Mikulov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká obcemi:
Dyje 10100006 4-14-02-0930-0-00, 4-14-02-0963-0-00, 4-14-03-0500-0-00, 4-14-03-0580-0-00, 4-14-03-0620-0-00, 4-14-03-0640-0-00, 4-14-03-0680-0-00, 4-14-03-0700-0-00, 4-14-03-0720-0-00, 4-14-03-0740-2-00, 4-17-01-0010-1-00, 4-17-01-0010-2-00, 4-17-01-0030-0-00, 4-17-01-0100-1-00, 4-17-01-0100-2-00, 4-17-01-0103-0-00 Brod nad Dyjí, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Milovice, Nový Přerov, Pavlov
Jevišovka 10100035 4-14-03-0490-0-00 Jevišovka
Včelínek (Sedlecký potok) 10156438 4-17-01-0470-0-00, 4-17-01-0500-0-00, 4-17-01-0502-0-00 | 4-17-01-0520-0-00, 4-17-01-0540-0-00, 4-17-01-0580-1-00, 4-17-01-0580-2-00 Mikulov, Sedlec
Polní potok (Mikulovka) 10219474 4-14-03-0520-0-00, 4-14-03-0540-0-00, 4-14-03-0570-0-10, 4-14-03-0570-0-20, 4-14-03-0632-0-20 Dobré Pole, Drnholec, Novosedly, Březí, Mikulov
Bezejmenný tok 10197754 4-14-03-0590-0-00, 4-14-03-0610-0-10, 4-14-03-0610-0-20 Drnholec, Jevišovka
Dunajovický p. 10205995 4-14-03-0730-0-00 Bavory, Dolní Dunajovice, Horní Věstonice, Mikulov
Bezejmenný tok 10189037 4-17-01-0010-1-00 Dolní Věstonice
Mušlovský p. 10193508 4-17-01-0510-0-00 Mikulov
Pokran 10203157 4-14-03-0570-0-20, 4-14-03-0630-0-00, 4-14-03-0632-0-10, 4-14-03-0632-0-20 Drnholec, Novosedly, Nový Přerov
Mikulovka 10203401 4-14-03-0530-0-00 Březí, Dobré Pole, Mikulov
Výhon 10203790 4-14-03-0650-0-00, 4-14-03-0670-0-00 Drnholec
Bezejmenný tok 10186818 4-14-03-0720-0-00 Dolní Dunajovice
Občasný tok 10192068 4-14-03-0690-0-00 Brod nad Dyjí, Drnholec
Bezejmenný tok 10204154 4-17-01-0010-2-00 Dolní Věstonice, Horní Věstonice
Baštýnský potok 10104743 4-14-02-0961-0-10, 4-14-02-0961-0-20 Jevišovka, Novosedly, Nový Přerov
Bezejmenný tok 10203571 4-14-03-0490-0-00 Jevišovka

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedoucí: Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz

Správce toků na území:
Ing. Dalibor Jašek (rajon 209)
Tel.: 606 098 089, 956 952 409
E-mail: dalibor.jasek@lesycr.cz

Filip Dočkal (rajon 210)
Tel.: 956 952 410, 725 257 847
E-mail: filip.dockal@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Mikulov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká obcemi:
Pastvina 10204573 4-14-03-0600-0-00 Drnholec, Jevišovka
Klentnický p. 10189060 4-17-01-0101-0-00 Klentnice, Milovice, Pavlov
LP Dyje v km 83,1 (z Drnholeckého luhu) 10391141 4-14-03-0490-0-00, 4-14-03-0671-0-10 Drnholec, Jevišovka
Bezejmenný tok 10194943 4-14-03-0671-0-10, 4-14-03-0671-0-20 Drnholec
Akátový p. 10192201 4-14-03-0660-0-00 Drnholec

 

  •  Vodní tok ve správě Závlahy Dolní Dunajovice, s. r. o. a Landmann, s. r. o.
Název vodního toku IDVT ČHP Protéká obcemi:
Závlahový kanál BBV I. 10194650 4-14-03-0720-0-00, 4-17-01-0501-0-10, 4-17-01-0501-0-20, 4-17-01-0501-0-30, 4-17-01-0501-0-40, 4-17-01-0501-0-50, 4-17-01-0501-0-60 Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dolní Dunajovice, Mikulov