Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Drnholec, Výhon

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Hevlín, Dyje

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Hevlín - pole, Dyje

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Hrušovany nad Jevišovkou, Jevišovka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Jevišovka, Jevišovka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Milovice - pod rybníkem, Milovický p.

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Podhradí nad Dyjí (Dyje)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Trávní Dvůr, Dyje

Evidenční list hlásného profilu kategorie A, VD Nové Mlýny, Dyje

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Vranov - Hamry, Dyje

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Výrovice, Jevišovka

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Znojmo, Dyje