POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Mikulov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM22849/2015-219/Ju; ze dne 25. 05. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/1766/2015; ze dne 25. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
Č. j.: JMK 67790/2015; ze dne 17. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 08. 2023
offline verze 10. 08. 2023
digitalizovaná verze 10. 08. 2023
databáze POVIS 10. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i