Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí 1, 692 20 Mikulov
Tel.: 519 444 555
E-mail: podatelna@mikulov.cz

Vedoucí odboru - Mgr. Martin Sedliský
Tel: 519 444 561, 773 750 012
E-mail: sedlisky@mikulov.cz

Vodoprávní úřad - Bc. Ivana Augustová
Tel: 519 444 560, 606 473 950
E-mail: augustova@mikulov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno-střed
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz, ozp@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí 
Ing. Pehal Mojmír - vedoucí odboru
Tel.:
 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Michaela Legerská - referentka
Tel.: 541 652 355
E-mail: legerska.michaela@kr-jihomoravsky.cz