Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
Tel.: 519 444 555
E-mail: podatelna@mikulov.cz

Odbor stavební a životního prostředí
Vedoucí odboru - Mgr. Bc. Leona Vymyslická Alexová, MBA
Tel.: 519 444 602
E-mail: vymyslicka@mikulov.cz

Vodoprávní úřad - Bc. Ivana Augustová
Tel.: 519 444 560
E-mail: augustova@mikulov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru
 - Ing. Mojmír Pehal

Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení
 - Mgr. Eva Moučková

Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz