Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Mikulov srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi. Na území ORP Mikulov je ohrožováno povodní zhruba 120 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Seznam ohrožených objektů na území, ohrožující objekty a kontaminovaná místa v jednotlivých obcích SO ORP Mikulov jsou vypsány v následujících tabulkách. »

Počty ohrožených nemovitostí a osob v jednotlivých obcích SO ORP Mikulov

Obec Nemovitosti Počet osob
Bavory 4 10
Brod nad Dyjí
Březí
Dobré Pole - -
Dolní Dunajovice 1 1
Dolní Věstonice - -
Drnholec 5 7
Horní Věstonice - -
Jevišovka 44 -
Klentnice - -
Mikulov 4 8
Milovice 29 42
Novosedly 1 -
Nový Přerov - -
Pavlov - -
Perná 1 -
Sedlec 31 80
Celkem v SO ORP Mikulov
120 148
 Ohrožené objekty na území SO ORP Mikulov

Ohrožující objekty

Na území častého vybřežení vodních toků v SO ORP Mikulov se nachází 5 ČOV a 2 čerpací stanice pohonných hmot, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty na území SO ORP Mikulov
Na území SO ORP Mikulov se vyskytuje 8 kontaminovaných míst, jedná se jak o skládky TKO, tak o prostory skladování různých látek, které by mohly být zdrojem znečištění.
Kontaminovaná místa na území SO ORP Mikulov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem SO ORP Mikulov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadě Mikulov u tajemníka povodňové komise SO ORP.