Hladinoměry - Otaslavice

Otaslavice (Brodečka)

Hlásný profil kategorie B Otaslavice (Brodečka) je ve správě ČHMÚ Brno. Nachází se pod mostem přes řeku Brodečka, na levém břehu, kousek od obecního úřadu. 

Poznámka: Reálné hodnoty výšky vodní hladiny na toku Brodečka jsou o 1 m nižší než zobrazuje graf na odkazu Aktuální stav hladiny. Tuto korekci nastavení provedl ČHMÚ. SPA mají tedy také výšku vodní hladiny o 1 m níže.

Otaslavice_VÚ (Brodečka)

V rámci projektu je instalována jedna vodoměrná stanice s vodočetnou latí na vodním toku Brodečka. Vodoměrná stanice vybavená manometrickou sondou je umístěna na pozemku Vojenského újezdu Březina, konkrétně v místě s GPS souřadnicemi 49°23'8.26"S, 17° 2'39.68"V.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003340.00405
end _require8.0E-50.00412
starting _initRouter2.0E-50.00414
finishing _initRouter0.048180.05232
starting init0.004570.05689
finishing init0.05530.11219
starting postDispatch0.002510.1147
finishing postDispatch0.304250.41895
finish2.0E-50.41896