Srážkoměry - Otaslavice

LG Otaslavice

Srážkoměrná stanice je umístěna 60 m JZ od obecního úřadu Otaslavice. Tento srážkoměr je ve správě města Prostějov. Naměřená data nejsou veřejná, ale zastupitelstvu obce jsou k dispozici.

Ondratice

Srážkoměr je ve správě obce Ondratice a je umístěn na střeše hasičské zbrojnice. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2.

Podivice

Srážkoměrná stanice je umístěna severozápadně od intravilánu obce na okraji lesa. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Vranovice-Kelčice

Srážkoměr se nachází na území obce. Majitelem a provozovatelem je obec Vranovice-Kelčice.