Srážkoměry - Otaslavice

LG Otaslavice

Srážkoměrná stanice je umístěna 60 m JZ od obecního úřadu Otaslavice. Tento srážkoměr je ve správě města Prostějov. Naměřená data nejsou veřejná, ale zastupitelstvu obce jsou k dispozici.

Ondratice

Srážkoměr je umístěn na střeše hasičské zbrojnice. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2.

Podivice

Srážkoměrná stanice ČHMÚ s aktuálním měřením. Stanice je umístěna severozápadně od intravilánu obce na okraji lesa.

Vranovice-Kelčice

Srážkoměr obce Vranovice-Kelčice