Způsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou povinni při změně svých kontaktních údajů nahlásit je předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000740.00074
starting _require0.003520.00425
end _require9.0E-50.00435
starting _initRouter1.0E-50.00436
finishing _initRouter0.058350.06271
starting init0.004750.06746
finishing init0.06110.12856
starting postDispatch0.050.17856
finishing postDispatch0.43070.60926
finish2.0E-50.60928