Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice
Tel.: 725 131 146
E-mail: starosta@otaslavice.cz
nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 329 111
E-mail: posta@prostejov.eu

Odbor životního prostředí
Školní 3643/4, 796 01 Prostějov
Ing. Martina Cetkovská - vedoucí odboru
Tel.: 582 329 400
E-mail: martina.cetkovska@prostejov.eu

Oddělení ochrany životního prostředí
Ing. Hana Holinková - vedoucí oddělení
Tel.: 582 329 493
E-mail: hana.holinkova@prostejov.eu
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel:
585 508 111
E-mail:
posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Ing. Josef Veselský - vedoucí odboru
Tel.:  585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství

Ing. Jana Břeškovcová

Tel.: 585 508 405
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra