Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice
Tel.: 725 131 146
Fax: 582 372 240
E-mail: starosta@otaslavice.cz
nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Tel: 582 329 111
Fax: 582 342 338
E-mail: posta@prostejov.eu

Oddělení ochrany životního prostředí
Školní 3643/4, 796 01 Prostějov
Ing. Hana Holinková, vedoucí oddělení
Tel: 582 329 493
E-mail: Hana.Holinkova@prostejov.eu
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel:
585 508 111
E-mail:
posta@kr-olomoucky.cz

Oddělení vodního hospodářství

Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc
Vladimíra Kresáč Kubišová, vedoucí oddělení

Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra