POVODŇOVÝ PLÁN obce Otaslavice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy s. p.
Č. j.: PM006700/2017-419/To; ze dne 01. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí
Č. j.: PVMU 31427/2017 40; ze dne 22. 03. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 04. 2022
offline verze 28. 04. 2022
digitalizovaná verze 28. 04. 2022
databáze POVIS 28. 04. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i