Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Telefon
Marek Hýbl 777 152 067
Ing. Mojmír Sokol 731 471 123
Marie Gernešová 602 790 134
Radek Janáč 776 164 081

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Telefon
Lenka Vysložilová 773 214 132
Martin Hrdlička 739 940 514
Zdenek Pištěk 606 326 670
Roman Novák 775 681 242

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Telefon

1x PS 12, 1x kalové čerpadlo GTP 80, 1x elektrocentrála Honda, 1x motorová pila, 1x WV Transportér

SDH Otaslavice Lenka Vysloužilová Otaslavice 534 773214132
Malotraktor + přívěs Obec Otaslavice Marek Hýbl Otaslavice 343 725131146
UNC 053 Obec Otaslavice Jan Tonek Otaslavice 71  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Otaslavice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka Místo ubytování/ stravování Otaslavice 117 Mgr. Vladimír Leitgeb 582370718  602750534 50 270

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Jánský M+M s.r.o. Otaslavice 341,
798 06 Otaslavice
Marie Jánská 731267767

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Moravská vodárenská, a.s. Krapkova 26,
796 01 Prostějov
manažer provozu Ing. Jiří Suchánek 840668668
Veolia Česká republika, a.s. Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha
výkonná ředitelka komunikace,
RNDr. Marcela Dvořáková
222321648