Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení
Marek Hýbl
Ing. Mojmír Sokol
Marie Gernešová
Radek Janáč

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení
Lenka Vysložilová
Martin Hrdlička
Zdenek Pištěk
Roman Novák

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Telefon

1x PS 12, 1x kalové čerpadlo GTP 80, 1x elektrocentrála Honda, 1x motorová pila, 1x WV Transportér

SDH Otaslavice Lenka Vysloužilová Otaslavice 534 773 214 132
Malotraktor + přívěs Obec Otaslavice Marek Hýbl Otaslavice 343 725131146
UNC 053 Jan Tonek Otaslavice 71  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Otaslavice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka Místo ubytování/ stravování Otaslavice 117  Mgr. Vladimír Leitgeb 50 270