Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Otaslavice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
VHP Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín - Malenovice

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Otaslavice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Brodečka (Drahanský p.)
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-049
ID toku: 10100136

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-049
ID toku: 10197384

 

Vodní tok Ferdinandský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-048
ID toku: 10194513

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-049
ID toku: 10196907

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-049
ID toku: 10204200

 

  • Vodní tok ve správě vlastníků HOZ
Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-049
ID toku: 10197964

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-049
ID toku: 10189673