Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Otaslavice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín - Malenovice
vedoucí provozu - Ing. Jaroslav Foukal
Tel.: 577 102 893 
E-mail: provozzlin@pmo.cz

Příslušný úsekový technik
Václav Dorazil
Tel.: 724 342 431

E-mail: dorazil@pmo.cz
 Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Otaslavice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Brodečka (Drahanský p.)
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-0490-0-00
ID toku: 10100136

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-0490-0-00
ID toku: 10197384

 

Vodní tok Ferdinandský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-0480-0-00
ID toku: 10194513

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-0490-0-00
ID toku: 10196907

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-0490-0-00
ID toku: 10204200

 

  • Vodní tok bez určení správcovství

Na území obce Otaslavice se nachází dva vodní toky bez určení správcovství. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-0490-0-00
ID toku: 10197964

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-0490-0-00
ID toku: 10189673