Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Otaslavice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Otaslavice

Nejvýznamnějším vodním tokem, který protéká přímo intravilánem obce je Brodečka. Na území obce se nachází rovněž její bezejmenný přítok a Dolní rybník, který je napájen tokem Brodečka. Vodní tok Brodečka  pramení v zalesněné části území mezi obcemi Drahany a Nové  Sady (v nadmořské výšce 595 m). Po průtoku Otaslavicemi se nedaleko Němčic nad Hanou vlévá do Hané, je tedy levostranným přítokem vodního toku Haná. Haná se dále vlévá do Moravy. Plocha povodí vodního toku Brodečka činní 123,9 km2. Celková délka toku Brodečka je 33,28 km. Její bezejmenný přítok, který se nachází na katastrálním území obce, má délku 3,21 km.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Brodečka

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Otaslavice, Brodečka 13,34 0,328 4,7 12,2 16,5 29,3 36

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Otaslavice

Přehled vodních děl na území obce Otaslavice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Otaslavice se nachází dvě vodní díla. V jihovýchodní části obce se jedná o Dolní rybník, který je ve správě Moravského rybářského svazu, z. s., pobočného spolku Prostějov. Druhou vodní nádrží na severozápadně území obce je soukromý Stehlíkův rybník. Mimo katastrální území obce, cca 4 km západně, se nachází VD Myslejovice a dále, výše po toku, VD Hrubá louka. Tyto vodní díla se nachází ve vojenském újezdu Březina na vodním toku Brodečka.