Hladinoměry - Polička

Polička (Bílý potok )

Hlásný profil se nachází v korytě Bílého potoka u domu s pečovatelskou službou v Poličce. Profil je vybaven pouze vodočetnou latí pro měření výšky hladiny. Hladinu sleduje hlídková služba města, která předává informace hlásné službě. Město dále varuje obce Kamenec u Poličky, Sádek a Korouhev, ležící níže na toku Bílého potoka.