Hladinoměry - Polička

Polička HP2 (Bílý potok)

Hlásný profil se nachází v korytě Bílého potoka u domu s pečovatelskou službou v Poličce. Profil je vybaven vodočetnou latí pro měření výšky hladiny a automaticky přenáší data. Hladinu sleduje hlídková služba města, která předává informace hlásné službě. Město dále varuje obce Kamenec u Poličky a Sádek, ležící níže na toku Bílého potoka.

Polička - Pomezí HP1 (Bílý potok)

Hlásný profil se nachází pod Pomezským rybníkem, jehož regulovaný odtok dosahuje hodnoty až
Q = 1,5 m3·s-1. Profil je vybaven vodočetnou latí a online zaznamenává hladiny. Povodňový úsek hlásného profilu HP 1 – Pomezí byl vymezen od hlásného profilu po hlásný profil Polička HP 2 (Bílý potok).

Polička - Rozvodna HP4 (bezejmenný tok IDVT 10188068)

Povodňový úsek hlásného profilu byl vymezen od hlásného profilu HP 4 – Rozvodna po ústí bezejmenného toku do Bílého potoka. Hladinoměr automaticky přenáší data.

Polička - Suchý poldr HP3 (Modřecký p.)

Profil je vybaven vodočetnou latí a online zaznamenává hladiny. Povodňový úsek hlásného profilu HP 3 – Suchý poldr byl vymezen od hlásného profilu  po ústí Modřeckého potoka do Bílého potoka.