Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Polička.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise města Polička.

Osoby na území města Polička budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodních může dojít ve východní části města k zaplavení silnice I/34 ve směru na Svitavy. Při znemožnění průjezdu je možné využít objízdnou trasu po silnici III/3632 směrem na Pomezí, odtud dále po silnici III/3633 směrem na Jedlovou. Z Jedlové objízdná trasa pokračuje po silnici II/362 do Poličky. Rovněž je možné využít ostatní nezaplavené silnice a místní komunikace. »
Dopravní omezení na území města Polička
Objízdné trasy na území města Polička

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.