Srážkoměry - Polička

Kamenec u Poličky

Srážkoměrná stanice obce Kamenec u Poličky je umístěna v areálu Obecního úřadu Kamenec u Poličky.

Polička

Srážkoměr ve správě ČHMÚ Brno se nachází v intravilánu města Polička na ulici Betlém.

Sebranice

Srážkoměrná stanice je umístěna na úpravně vody v k. ú. obce Střítež. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice.