Srážkoměry - Polička

Kamenec u Poličky

Srážkoměrná stanice obce Kamenec u Poličky je umístěna v areálu Obecního úřadu Kamenec u Poličky.

Polička

Srážkoměr ve správě ČHMÚ Brno se nachází v intravilánu města Polička na ulici Betlém.

Sebranice

Srážkoměr je umístěn na úpravně vody. Provozovatelem je PLA - Závod Pardubice.