Srážkoměry - Polička

Kamenec u Poličky

Srážkoměrná stanice obce Kamenec u Poličky je umístěna v areálu Obecního úřadu Kamenec u Poličky.

Polička

Srážkoměr ve správě ČHMÚ se nachází v intravilánu obce.