Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
Tel.:461 723 888
Fax:461 725 926

E-mail: urad@policka.org

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
Tel.:461 723 888
Fax:461 725 926
E-mail: urad@policka.org

Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Tel.:
466 026 113
E-mail: posta@posta.kr-pardubicky.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.