Správci vodních toků

  • a)    Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Závod Dyje, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Přímý výkon správy toku:

Provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vodní tok Bílý potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-010/012/014/018
ID toku: 10100452

 

Vodní tok Modřecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-011
ID toku: 10207622

 

Vodní tok Šibeniční potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-018
ID toku: 10186660

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-010
ID toku: 10188068

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-010
ID toku: 10190807

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-011
ID toku: 10208400

 

  • b)    Vodní toky ve správě Povodí Labe, s. p.
Správce:

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:

Provoz Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Vodní tok Jalový potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-010/012/013/014
ID toku: 10185432

 

Vodní tok Leznický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-013
ID toku: 14000891

 

  • c)    Vodní toky ve správě Lesy České repubilky, s. p.

Správce:

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:

ST OP Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Vodní tok Jánský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-013
ID toku: 10284305

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-013
ID toku: 10208460

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-013
ID toku: 10187402

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-013
ID toku: 10196007

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-013
ID toku: 10194326