Formulář pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí

Formulář pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí slouží k získání údajů potřebných pro naplnění databáze PPVN. Formulář je ve formátu pdf. Formulář se skládá ze dvou stran, pokyny pro jeho vyplnění jsou na samostatné stránce. Pro sběr údajů je v zásadě možné použít několik různých postupů:

  1. Vlastníkům ohrožených nemovitostí doručit vytištěný formulář spolu s pokyny pro vyplnění, a poté zajistit zpětný sběr vyplněných formulářů (poštou, do schránky, osobně).
  2. Formulář umístit na stránky obce ke stažení tak, aby si mohli vlastníci formulář vytisknout a vyplněný jej odeslat zpět

Na samostatné webové stránce je pak vytvořena online verze formuláře. Data sesbíraná prostřednictvím tohoto formuláře se ukládají do samostatné tabulky, z níž je pak možné je jednoduše naimportovat přímo do databáze PPVN. Vlastníci ohrožených nemovitostí po vyplnění obdrží odkaz přes který se mohou v budoucnu vrátit k editaci formuláře.

Po doručení vyplněných vytištěných formulářů je pak možné data přepsat do databáze, která má shodnou strukturu vyplňovacích polí jako formulář.