Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
Tel.:
461 723 850
E-mail: 
mastna@policka.org

Komenského náměstí 120, 530 21 Pardubice
Tel.:
466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz