Hladinoměry - Svoboda nad Úpou

Horní Maršov (Úpa)

Hlásný profil kat. A, ve správě ČHMÚ. Nachází se pod mostem v blízkosti OÚ, levý břeh.

Svoboda nad Úpou (Černohorský potok)

Hlásný profil kategorie C u č.p. 28.

Svoboda nad Úpou (Janský potok)

Hlásný profil kategorie C u ZŠ.

Svoboda nad Úpou (Úpa)

Hlásný profil kategorie C u zdravotního střediska ve správě MěÚ.

Svoboda n. Ú. - Černohorský p.

mostek pod skiareálem Košťálka

Svoboda n. Ú. - Janský p.

mostek na Janském p. pod Janskými Lázněmi