Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Ivana Balcarová

tajemnice MěÚ

731 479 260

iva.balcarova@musvoboda.cz

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Vilém Kaňka

Hasič JSDH Svoboda nad Úpou

734 151 956

hasici.svoboda@seznam.cz

Karel Rieger

Hasič JSDH Svoboda nad Úpou

hasici.svoboda@seznam.cz

Martin Ewinger

Hasič JSDH Svoboda nad Úpou

hasici.svoboda@seznam.cz
       

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky

Adresa

Kontakt

JSDH Svoboda nad Úpou
 • Vozidlo Tatra TERRNo1
 • Automobil Ford Tranzit 4x4
 • Motorová pila (2x)
 • Rozbrušovací pila
 • Elektrocentrála GEKO
 • Přetlakový ventilátor
 • Plovoucí čerpadlo (2x)
 • Motorová stříkačka PS

Nádražní (areál ARAL),

542 24 Svoboda nad Úpou

Jan Bartoníček

(734 230 402)

Město Svoboda nad Úpou
 • Traktor J.Deere
 • Traktor Reform
 • Traktor. návěs
 • Kloubový nakladač
 • Nakladač UNC HON
 • Kontejnerový návěs
 • Smykový nakladač
Náměstí Svornosti 474
542 24   Svoboda nad Úpou
Vilém Kaňka
(734 151 956)
Tlachač s.r.o.
 • Stavební technika

Nádražní (areál ARAL),

542 24 Svoboda nad Úpou

Tlachač Zdeněk

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Svoboda nad Úpou

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba

Telefon

Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou Ubytov./Stravov. Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou Mgr. Jan Haniš

731 481 922

200 200