Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Svoboda nad Úpou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Dvůr Králové nad Labem, Roosveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Svoboda nad Úpou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Úpa
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-02-013, 1-01-02-015, 1-01-02-017
ID toku: 10100036

 

Vodní tok Bezejmenný přítok Úpy
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-02-013
ID toku: 10167241

 

Vodní tok Bezejmenný přítok Úpy
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-02-013
ID toku: 10167245

 

  • Vodní toky ve správě Správy Krkonošského národního parku
Správce:
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 456 111
Fax: 499 422 095
E-mail: info@krnap.cz

Územní pracoviště Horní Maršov
Horní Maršov 111, 542 26 Horní Maršov
Ing. Pavel Kout
Tel: 499 874 110, 603 226 856
E-mail: pkout@krnap.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Krkonošského národního parku spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Svoboda nad Úpou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Černohorský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-02-014
ID toku: 10185348

 

Vodní tok Janský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-02-016
ID toku: 10185349

 

Vodní tok Modrokamenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-02-013
ID toku: 10167233

 

Vodní tok Bezejmenný přítok Modrokamenského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-02-013
ID toku: 10167234

 

  • Vodní toky, u nichž se správce neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky na území správního celku města Svoboda nad Úpou, u nichž není správce toku určen. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Náhon Úpy
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-02-013
ID toku: 10167240

 

Vodní tok Náhon Úpy
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-02-017
ID toku: 10167275

Vlastníkem těchto vodních toků je MVE Svoboda nad Úpou s.r.o.