Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou
Tel.: 499 871 105
E-mail: podatelna@musvoboda.cz
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
Tel: 499 803 111
Fax: 499 803 103
E-mail: podatelna@trutnov.cz

Oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství - Ing. Monika Brázdová
Tel: 499 803 255
E-mail: brazdova@trutnov.cz
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
Fax: 495 817 336
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra