Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Krasíkov je při povodni ohrožováno přibližně 30 budov, které trvale obývá zhruba 48 obyvatel, z toho 4 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území obce Krasíkov - agregované

krasikov_ohrozene_objekty

Ohrožené objekty na území obce Krasíkov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Krasíkov
Kontaminovaná místa na území obce Krasíkov

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Krasíkov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Krasíkov u předsedy povodňové komise obce.

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000820.00082
starting _require0.003430.00425
end _require8.0E-50.00433
starting _initRouter2.0E-50.00435
finishing _initRouter0.052710.05706
starting init0.005040.0621
finishing init0.057790.11989
starting postDispatch0.046010.16589
finishing postDispatch0.380710.5466
finish2.0E-50.54662