Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Petr Jeřábek 724 192 508

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Antonín Kučera (SDH Talenice) 606 516 220
František Ščučka  
Petr Jeřábek 724 192 508  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Tatra 815, Tatra 138, 2 x čerpadlo plovoucí,
1x čerpadlo kalové
SDH Talenice (Antonín Kučera)

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Krasíkov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Budova pohostinství shromáždění, stravování, ubytování Krasíkov 106 Petr Jeřábek (starosta) 60 60

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VHOS Moravská Třebová, Nádražní 1430/6  pan. Vykydal  602 356 491
VaK Jablonné nad Orlicí,
Provoz vodovodů Lanškroun
Dukelských hrdinů 924,
563 01 Lanškroun
 Ing. Vilém Blümel  731 680 085

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
obchod s potravinami Krasíkov Krasíkov 41  Petra Koutná