Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu Albrechtice jih, Moravská Sázava (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Krasíkov, Moravská Sázava (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Luková, Lukovský potok – u hasičské zbrojnice (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Rudoltice, Rudoltička (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Žichlínek, Moravská Sázava (kat. C)