Charakteristika zájmového území

Obec Krasíkov, ležící na Moravské Sázavě 14 km jihovýchodně od Lanškrouna, patří mezi historicky moravské obce regionu. Nejstarší dějiny Krasíkova úzce souvisí s augustiniánským klášterem Koruna sv. Marie (lat. Corona sanctae Mariae), založeným nad obcí na pahorku obtékaným Moravskou Sázavou. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 312 obyvatel, z toho 151 mužů a 161 žen.

Využití pozemků v obci Krasíkov (dle ČSÚ k 1. 1. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 269,9 ha 53 %
Zahrada 12,6 ha 2 %
Trvalý travní porost 64,9 ha 13 %
Lesní pozemek 86,0 ha 17 %
Vodní plocha 5,5 ha 1 %
Zastavěná plocha a nádvoří 5,2 ha 1 %
Ostatní plocha 65,4 ha 13 %
Celková výměra 509,5 ha 100 %

uzemi_obce

Katastrální území obce Krasíkov

Krasíkov se nachází mezi severně ležícími Tatenicemi a jižně situovaným Třebařovem. Přestože z historického pohledu spadá Krasíkov na území Moravy, je už několik desetiletí politicky zařazen pod Pardubický kraj, bývalý okres Ústí nad Orlicí. Spolu s dalšími obcemi spadá do území rozšířené působnosti města Lanškrouna.

Obec zeměpisně spadá do území Zábřežské vrchoviny s nejvyšší horou Lázek 714 m n. m. Na jejím vrcholu je od roku 1933 postavena Reichlova chata s rozhlednou. Byla pojmenována na počest hlavního iniciátora výstavby. Nejbližší horou k obci je Cukrová bouda měřící 590,6 m n. m. Tvar okolního reliéfu definuje údolí řeky Moravské Sázavy. Zástavba je na pravém i levém břehu řeky. Pravý břeh místy prudce stoupá v zalesněnou stráň. Větší část obce je postavena na levém břehu řeky, který se mírně zvedá a za posledními domy přechází v rovinu.

Břehy vesnice spojují dva mosty. První od návsi (autobusová zastávka, obchod, parkoviště) k obytným domům. Druhý od tenisového kurtu k obytným domům. Další spojení břehů proti proudu řeky tvoří dvě lávky postavené za sebou, protože je zde Moravská Sázava rozdělena do dvou koryt. Lávka blíže k pravému břehu je otočná. V obci se nachází ještě jeden železniční most, který byl postaven při výstavbě nového železničního koridoru v roce 2002-2006.

Dle Quittovy klimatické klasifikace spadá obec Krasíkov podoblasti MT7.

Charakteristiky klimatické oblasti MT7

Klimatické charakteristiky MT7
Počet letních dnů 30 až 40
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 140 až 160
Počet mrazových dnů 110 až 130
Počet ledových dnů 40 až 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 až 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 až 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 až 8
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 až 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 až 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 až 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 80
Počet zamračených dnů 120 až 150
Počet jasných dnů 40 až 50