Formulář pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí

Formulář pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí slouží k získání údajů potřebných pro naplnění databáze PPVN. Formulář je ve formátu pdf. Formulář se skládá ze dvou stran, pokyny pro jeho vyplnění jsou na samostatné stránce. Pro sběr údajů je v zásadě možné použít několik různých postupů:

  1. Vlastníkům ohrožených nemovitostí doručit vytištěný formulář spolu s pokyny pro vyplnění, a poté zajistit zpětný sběr vyplněných formulářů (poštou, do schránky, osobně).
  2. Formulář umístit na stránky obce ke stažení tak, aby si mohli vlastníci formulář vytisknout a vyplněný jej odeslat zpět

Po doručení vyplněných vytištěných formulářů je pak možné data přepsat do databáze, která má shodnou strukturu vyplňovacích polí jako formulář.

Formulář pro tvorbu PPVN naleznete zde.
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000760.00076
starting _require0.003320.00407
end _require9.0E-50.00417
starting _initRouter1.0E-50.00418
finishing _initRouter0.050660.05484
starting init0.004880.05972
finishing init0.055030.11476
starting postDispatch0.049180.16393
finishing postDispatch0.392670.5566
finish2.0E-50.55661