POVODŇOVÝ PLÁN obce Krasíkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM37205/2016-419/Ju; ze dne 01. 07. 2016
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/004841/2013; ze dne 10. 10. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MULA 24141/2016; ze dne 19. 09. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 05. 2024
offline verze 24. 05. 2024
digitalizovaná verze 24. 05. 2024
databáze POVIS 24. 05. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i