Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Krasíkov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p. 
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 301 292
David Čížek, DiS., tel.: 583 301 292, email: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole byl vybrán pouze jeden relevantní vodní tok, nacházející se v katastrálním území obce. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p., spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území obce Krasíkov, které však nejsou pro povodňový plán obce relevantní.

Název vodního toku IDVT ČHP
Moravská Sázava 10100059 4-10-02-023-1/2, 4-10-02-026
  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Příslušný správce VT na území obce:
Rajon 702 - Zdeněk Dokoupil
Tel.: 956 957 234, 725 257 604
E-mail: zdenek.dokoupil@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole byl vybrán pouze jeden relevantní vodní tok, nacházející se v katastrálním území obce. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území obce Krasíkov, které však nejsou pro povodňový plán obce relevantní.

Název vodního toku IDVT ČHP
Hraniční p. 10200075 4-10-02-026/029