Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Krasíkov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Krasíkov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce je řeka Moravská Sázava. Jsou dva názory o vzniku řeky: vzniká soutokem několika potoků v Podorlické pahorkatině nedaleko Lanškrouna nebo pramení pod Bukovou horou.

krasikov_toky

Vodní toky na území obce Krasíkov

Moravská Sázava měří 31,3 km od pramene k ústí a vlévá se do řeky Moravy. Soutok obou řek leží za městem Zábřeh mezi obcemi Rájec a Zvole. Koryto Moravské Sázavy napříč obcí Krasíkov tvoří velké "S". Po proudu řeky za železničním mostem je na řece vybudována malá vodní soukromá elektrárna. Za návsí v zatáčce směrem k Tatenici, po pravé straně silnice je malý park. Řeka v místě parku je pod jeho úrovní asi 3 m a je zpevněna kamennou regulací. Když řeka opustí obec, její tok se klikatí směrem k Hoštejnu a dále k Zábřehu. Koryto je obklopeno strmými břehy se smíšeným lesem. Za příhodných podmínek splavnosti je řeka hojně využívána vodáky.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Moravská Sázava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Albrechtice, Moravská Sázava 43.03 0,462 2,34 9,23 13,7 27,7 35,7

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Krasíkov

Přehled vodních nádrží na území obce Krasíkov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".
Na území obce Krasíkov se nenachází žádná vodní nádrž.