Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Krasíkov 64, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 381 234
E-mail: krasikov@ow.cz 
Nám. J. M. Marků 12. 563 01 Lanškroun
Richard Kohout - referent pro vodní hospodářství
Tel.:
465 385 295
E-mail: richard.kohout@lanskroun.eu
Komenského náměstí 120, 530 21 Pardubice
Ing. Jana Hroudová - vedoucí oddělení
Tel.:
466 026 512

E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra