Hladinoměry - Krasíkov

Albrechtice střed B (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Albrechtice střed B (Moravská Sázava) se nachází na silničním mostě na severním konci intravilánu obce Albrechtice u točny autobusů na vodním toku Moravská Sázava. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován obcí Albrechtice.

 

Krasíkov (Moravská Sázava)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na konstrukci nad korytem Moravské Sázavy v obci Krasíkov. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise obce Krasíkov povodňovým orgánům obce Hoštějn a ORP Lanškroun.

Rudoltice (Rudoltička)

Hladinoměrná stanice Rudoltice se nachází na přemostění přes tok Rudoltička - most vedoucí k obecnímu úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je Obecní úřad Rudoltice. Obec dále varuje obec Lukovou a město Lanškroun, které se nachází na toku Rudoltičky pod obcí a ORP Lanškroun.

Žichlínek (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Žichlínek (Moravská Sázava) se nachází na betonové zídce lávky pro pěší za kostelem. Provozovatelem je obec Žichlínek.