Hladinoměry - Krasíkov

Krasíkov (Moravská Sázava)

Hlásný profil kat. C s dálkovým přenosem dat se nachází na konstrukci nad korytem Moravské Sázavy v obci Krasíkov, nedaleko č. p. 82. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise obce Krasíkov povodňovým orgánům obce Hoštejn a ORP Lanškroun. Provozovatelem hladinoměru je obec Krasíkov.

LG Žichlínek (Moravská Sázava)

Hlásný profil je umístěný na odtokovém zařízení z vnitřní strany poldru Žichlínek. Provozovatalem je Povodí Moravy, s.p.

LG Žichlínek - odtok (Moravská Sázava)

Hlásný profil je umístěný na levém břehu Moravské Sázavy pod poldrem Žichlínek. Provozovatalem je Povodí Moravy, s.p.

Luková (Lukovský p.)

Hlásný profil kat. C se nachází na betonové zídce mostku u č. p. 224. Provozovatelem hladinoměru je obec Luková.

Rudoltice (Rudoltička)

Hlásný profil kat. C Rudoltice se nachází na mostě, vedoucímu k obecnímu úřadu, přes tok Rudoltička v ř. km 5,04. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv o výšce hladiny je Obecní úřad Rudoltice. Obec dále varuje obec Lukovou a město Lanškroun, které se nachází na toku Rudoltičky pod obcí a ORP Lanškroun. Provozovatelem hladinoměru je obec Rudoltice.

Žichlínek (Moravská Sázava)

Hlásný profil kat. C se nachází na betonové zídce lávky pro pěší za kostelem, v ř. km 33,65 vodního toku Moravská Sázava. Provozovatelem hladinoměru je obec Žichlínek.