Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Krasíkov 64, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 381 234
E-mail: krasikov@ow.cz
nám. J. M. Marků 5, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 385 295
E-mail: richard.kohout@lanskroun.eu
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111                                                                    
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.