POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Nové Město na Moravě

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/000067/2018; ze dne 03. 01. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO75622/2017-419/To; ze dne 17. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Č. j.: KUJI 17409/2018; ze dne 01. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 03. 2018
offline verze 02. 03. 2018
digitalizovaná verze 02. 03. 2018
databáze POVIS 02. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i