POVODŇOVÝ PLÁN obce Životice u Nového Jičína

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/005358/2012; ze dne 12. 12. 2012
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 16462/922/45.15/2012; ze dne 05. 11. 2012
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/23542/2013; ze dne 04. 04. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 04. 2021
offline verze 30. 04. 2021
digitalizovaná verze 30. 04. 2021
databáze POVIS 30. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i