Charakteristika ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít převážně k ohrožení obytných budov zaplavením, častěji však zpětným vzdutím vody v kanalizaci. Tyto objekty je nutno v návaznosti na jednotlivé stupně povodňové aktivity informovat, varovat či evakuovat. V záplavovém území se nacházejí především objekty rodinné zástavby.

Při extrémní srážkové činnosti je v území ohroženo zaplavením cca 63 objektů, 203 obyvatel, z toho 29 patří do rizikové skupiny (věk 70+, invalidé). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
 Ohrožené objekty na území obce Životice u Nového Jičína - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území obce Životice u Nového Jičína
Kontaminovaná místa na území obce Životice u Nového Jičína

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Životice u Nového Jičína.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Životice u Nového Jičína u předsedy povodňové komise obce.