Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Mořkov
Tel.: 556 705 908, 602 532 932 (starosta)
E-mail: obec@zivoticeunj.cz
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 768 222, 724 367 471 (tajemník PK)
E-mail: posta@novyjicin-town.cz
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: povoden@msk.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
Fax: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.: 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.