Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Mobil
Jana Holubová stálý zaměstnanec OÚ 720 130 995
Ing. Martin Hromádka místostarosta 724 710 648

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Mobil
Pavel Hasalík starosta 602 532 932
Ing. Martin Hromádka místostarosta 724 710 648

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Hasičský vůz SDH Hodlsavice Hasičská zbrojnice Hodlsavice 773 747 400
Bagr, traktor Petr Dořičák Životice u Nového Jičína 777 715 115

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Životice u Nového Jičína

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubyt. kapacita
ZŠ a MŠ Životice u NJ 149, 742 72 Mořkov Mgr. Eva Zemanová 556 705 966 20
Fara Životice u NJ 1, 742 72 Mořkov Radka Novotná 606 066 189 50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně - COOP Horní 4, 742 72 Mořkov Jana Veselá 556 759 374

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Forma zásobování
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína cisterna