Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Telefon Mobil
Monika Hajná člen ZO    

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Telefon Mobil
Pavel Hasalík starosta    

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Hasičský vůz SDH Hodlsavice Hasičská zbrojnice Hodlsavice 773 747 400
Bagr, traktor Petr Dořičák Životice u Nového Jičína 777 715 115

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Životice u Nového Jičína

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Kapacita
Základní škola Životice u NJ č.p. 149 Mgr. Eva Zemanová 556 705 966 20
Fara Životice u NJ č.p. 1 Dušan Krutílek 776 328 639 50