Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Nový Jičín (Jičínka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Šenov u Nového Jičína (Jičínka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Veřovice 1 (Jičínka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Veřovice 2  (Jičínka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Životice u Nového Jičína (Jičínka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Mořkov (Jičínka)