Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Životice u Nového Jičína

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Životice u Nového Jičína a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem ve správním území obce Životice u Nového Jičína je řeka Jičínka. Jičínka pramení ve Veřovických vrších na severovýchodním svahu Kamenárky v nadmořské výšce 630 m. Na horním a středním toku teče severozápadním směrem. Na dolním toku směřuje převážně na sever. Délka toku je 25,8 km a plocha povodí činí 113,9 km2. Jičínka ústí zprava do Odry severně od Kunína v nadmořské výšce 243 m. Koryto Jičínky je v intravilánu Životic u Nového Jičína upraveno do téměř obdélníkového profilu. Levý a pravý břeh je místy tvořen kamennými opěrnými zídkami. V Životicích u Nového Jičína najdeme ještě několik větších pravobřežních přítoků, které mohou za přívalových dešťů krátkodobě ohrožovat intravilán obce.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Jičínka

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Nový Jičín, Jičínka 9,7 0,872 20,7 -- 61,4 85,3 -- 156,0 194,0

Vodní toky na území obce Životice u Nového Jičína

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Životice u Nového Jičína

Přehled vodních děl na území obce Životice u Nového Jičína naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Životice u Nového Jičína se nenachází žádné vodní dílo, které by mohlo ovlivnit odtokové poměry při povodňových situacích.