Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Životice u Nového Jičína a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vedoucí provozu: Roman Volný
Tel.: 556 723 607
E-mail: skotnice.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky na území obce Životice u Nového Jičína, které spadají pod správu Povodí Odry, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10208941 2-01-01-0720-0-00
bezejmenný tok 10212642 2-01-01-0690-0-00
bezejmenný tok 10218164 2-01-01-0690-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Rajon - příslušný správce VT na území obce Životice u Nového Jičína
Rajon 108

Správce vodních toků: Jan Evják, DiS.
Tel.: 956 941 360, mob.: 725 879 729
E-mail: jan.evjak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Životice u Nového Jičína, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jičínka 10100213 2-01-01-0690-0-00
Libotínka 10209944 2-01-01-1091-0-00
PP Jičínky 10209065 2-01-01-0690-0-00
PP Jičínky 10211276 2-01-01-0690-0-00
PP Jičínky 10214175 2-01-01-0690-0-00
PP Jičínky 10213882 2-01-01-0690-0-00
přítok LP Pstružího p. 10218391 2-01-01-0690-0-00
PP Libotínského p. 10215326 2-01-01-1091-0-00
LP Jičínky 10210855 2-01-01-0690-0-00
PP Jičínky 10216322 2-01-01-0690-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HOZ 10216438 2-01-01-0690-0-00
odvodnění 10213855 2-01-01-0720-0-00
odvodnění 10210795 2-01-01-0720-0-00