Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Životice u Nového Jičína a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Životice u Nového Jičína, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok  bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10218164

 

Vodní tok  bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10212642


 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek - správce VT na území obce Ing. Josef Havrlant

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Životice u Nového Jičína, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Jičínka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10100213
V říční kilometráži 10,39 - 25,724

 

Vodní tok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10213882

 

Vodní tok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10216322

 

Vodní tok LP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10210855

 

Vodní tok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10214175

 

Vodní tok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10211276

 

Vodní tok přítok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10218276

 

Vodní tok přítok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10217935

 

Vodní tok přítok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10217607

 

Vodní tok přítok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10210810

 

Vodní tok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10209065

 

Vodní tok přítok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10214270

 

Vodní tok přítok LP Pstružího p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10218391

 

Vodní tok přítok LP Pstružího p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10211706

 

Vodní tok Libotínský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10209944

 

Vodní tok LP Libotínského p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10215875

 

Vodní tok PP Libotínského p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10215326

 

  • Vodní toky bez určení správy (ve správě vlastníků pozemků)

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10216438

 

Vodní tok odvodnění
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10210795